Ảnh hiếm: Quân tình nguyện Việt Nam sát cánh cùng Campuchia

Cùng nhìn lại những hình ảnh tư liệu quân tình nguyện Việt Nam trong những ngày sát cánh chiến đấu giúp lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia đập tan chế độ diệt chủng trên đất Campuchia.
 

 

Quân tình nguyện Việt Nam trong tình thương yêu, kính trọng của người dân Campuchia yêu hoà bình

Quân tình nguyện Việt Nam trong tình thương yêu, kính trọng của người dân Campuchia yêu hoà bình

 

 

Hình ảnh giản dị của quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Campuchia

Hình ảnh giản dị của quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Campuchia

Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer Đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần hai triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì đói khát, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ. Tập đoàn phản động Pol Pot còn ngông cuồng phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới.

Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer Đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần hai triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì đói khát, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ. Tập đoàn phản động Pol Pot còn ngông cuồng phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới.

Trước tình hình đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà đỉnh cao là chiến thắng 7/1/1979 giải phóng Campuchia.

Trước tình hình đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà đỉnh cao là chiến thắng 7/1/1979 giải phóng Campuchia.

 

 

Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải tù binh Khme Đỏ

Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải tù binh Khme Đỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau 10 năm chiến đấu, sát cánh cùng quân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam rút về nước trong tình cảm lưu luyến, biết ơn của người dân Campuchia

Sau 10 năm chiến đấu, sát cánh cùng quân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam rút về nước trong tình cảm lưu luyến, biết ơn của người dân Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Quân tình nguyện Việt Nam trong tình thương yêu, kính trọng của người dân Campuchia yêu hoà bình

Quân tình nguyện Việt Nam trong tình thương yêu, kính trọng của người dân Campuchia yêu hoà bình

 

 

Hình ảnh giản dị của quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Campuchia

Hình ảnh giản dị của quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Campuchia

Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer Đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần hai triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì đói khát, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ. Tập đoàn phản động Pol Pot còn ngông cuồng phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới.

Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer Đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần hai triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì đói khát, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ. Tập đoàn phản động Pol Pot còn ngông cuồng phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới.

Trước tình hình đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà đỉnh cao là chiến thắng 7/1/1979 giải phóng Campuchia.

Trước tình hình đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà đỉnh cao là chiến thắng 7/1/1979 giải phóng Campuchia.

 

 

Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải tù binh Khme Đỏ

Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải tù binh Khme Đỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau 10 năm chiến đấu, sát cánh cùng quân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam rút về nước trong tình cảm lưu luyến, biết ơn của người dân Campuchia

Sau 10 năm chiến đấu, sát cánh cùng quân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam rút về nước trong tình cảm lưu luyến, biết ơn của người dân Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN