• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Cổ vật quý hiếm trong con tàu đắm ở Quảng Ngãi

Người dân chực chờ quanh khu vực tàu đắm để chờ lặn lấy cổ vật

Người dân chực chờ quanh khu vực tàu đắm để chờ lặn lấy cổ vật

Lặn tìm cổ vật

Lặn tìm cổ vật

Những cổ vật này được xác định có từ thế kỷ XV, đời Minh

Những cổ vật này được xác định có từ thế kỷ XV, đời Minh

Số cổ vật của một người dân lặn lấy được từ chiếc tàu đắm cất giữ trong nhà

Số cổ vật của một người dân lặn lấy được từ chiếc tàu đắm cất giữ trong nhà

Tàu thuyền và ngư dân vây quanh nơi chiếc tàu cổ bị đắm có chứa nhiều cổ vật

Tàu thuyền và ngư dân vây quanh nơi chiếc tàu cổ bị đắm có chứa nhiều cổ vật

Hình ảnh mới nhất