Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

896 người ứng cử, Quốc hội sẽ bầu 500 đại biểu

Quốc hội khóa XIV sẽ bầu ra 500 đại biểu trong tổng số 896 người ứng cử. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết đã xác định được số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 896 người (trong đó hơn 100 đại biểu khóa XIII tái cử).

Quốc hội lần này sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội.
Sẽ bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV  

Sẽ bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV  

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 16/1), cho ý kiến về nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bầu cử, trong đó có việc tổ chức hội nghị cử tri, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Văn Pha đề nghị không nên có quy định riêng về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, mà quy định chung cho mọi ứng cử viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý cần quy định rất cụ thể các bước tiến hành để khi làm tránh những thiếu sót.

“Những người do tổ chức, đơn vị giới thiệu thì đã kiểm tra kỹ về thủ tục, tiêu chuẩn. Nhưng với những người được giới thiệu thêm, khi ra hội nghị cử tri phải có đầy đủ thông tin. Mặt trận tổ chức hội nghị phải có trách nhiệm xác minh, nắm rõ thông tin về người được giới thiệu.

Vừa rồi có những trường hợp đáng tiếc xảy ra (các trường hợp bị bãi miễn) là do công tác lựa chọn vẫn còn những bất cập” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN