66 chỉ tiêu thống kê thanh niên Việt Nam

(VTC News) - Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam với 66 tiêu chí vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
Thanh niên Việt Nam được đánh giá với bộ 66 tiêu chí 

Thanh niên Việt Nam được đánh giá với bộ 66 tiêu chí 


Bộ chỉ tiêu này đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác; làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm 9 lĩnh vực: 1- Chỉ số tổng hợp; 2- Dân số và nhân khẩu học; 3- Lao động - Việc làm; 4- Tham gia tổ chức chính trị xã hội, hoạt động xã hội - tình nguyện; 5- Khoa học và Công nghệ; 6- Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề; 7- Y tế - Sức khỏe - Các vấn đề xã hội; 8- Văn hóa - Thể dục thể thao; 9- Pháp luật.

9 lĩnh vực trên có 66 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu như số thanh niên đang làm việc trong nền kinh tế; số thanh niên là giám đốc/chủ doanh nghiệp/chủ trang trại;  tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền; số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong tổ chức tình nguyện đã được cấp có thẩm quyền cấp phép; số sáng chế, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu của thanh niên được cấp văn bằng bảo hộ; số thanh niên được đào tạo nghề; tỷ lệ thanh niên được cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khai thác, phân tích số liệu về thanh niên để đánh giá việc thực hiện chính sách đối với thanh niên hàng năm và 5 năm.

Dựa trên thông tin, các bộ làm cơ sở hoạch định chính sách, chiến lược phát triển thanh niên.


Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN