4/5 trường hợp 'đặc biệt' trúng cử

(VTC News) - Tổng Thanh tra Chính phủ là một trong 5 trường hợp "đặc biệt" được Trung ương khóa XI giới thiệu không có tên trong danh sách BCH Trung ương khóa XII.

Ngoài trường hợp “đặc biệt” của ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương còn giới thiệu bốn trường hợp ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử.
Từ trái sang: Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An 

Từ trái sang: Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An 


Đó là những trường hợp quá tuổi theo quy định tái cử nhưng được đề cử vào danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XII, để Đại hội xem xét quyết định (bỏ phiếu).

Bốn trường hợp gồm:

1. Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội

2. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An

3. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

4. Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ.

Trong số các trường hợp "đặc biệt" này, ông Huỳnh Phong Tranh không có tên trong danh sách trúng cử Ban chấp hành khóa 12.

Nam Minh - An Yên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN