36 tổ chức đảng, gần 900 đảng viên ở Thanh Hóa vi phạm, khuyết điểm

(VTC News) - Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa kết luận 36 tổ chức đảng và 877 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 747 đảng viên.

Ngày 14/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, năm 2018, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 77 tổ chức đảng cấp dưới và 935 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 174 đảng viên so với năm 2017), trong đó có 327 cấp ủy viên các cấp, gồm: 1 tỉnh ủy viên, 1 nguyên tỉnh ủy viên, 26 phó bí thư huyện ủy, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, ủy viên ban chấp hành huyện ủy, 190 đảng ủy viên, 110 chi ủy viên.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 15 tổ chức (tăng 3 tổ chức so với năm 2017), trong đó đã kiểm tra cách cấp 13 tổ chức đảng gồm 5 đảng ủy cơ sở, 8 chi bộ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nổi cộm, dễ xảy ra vi phạm như: Công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trưởng; công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án; thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành kỷ cương hành chính, lề lối làm việc.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận 36 tổ chức đảng và 877 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 747 đảng viên.

Do nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đúng các quy định của Đảng nên đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ổn định tình hình an ninh, chính trị; tăng cường sự thống nhất trong Đảng; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

>>> Đọc thêm: 9 tháng đầu năm, kiểm tra hơn 7.000 tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa: 'Có hay không việc công an bảo kê tín dụng đen?'

Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa: 'Có hay không việc công an bảo kê tín dụng đen?'

Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa băn khoăn có hay không việc công an bảo kê tín dụng đen khi hoạt động này diễn ra từ lâu, lan rộng khắp các địa phương nhưng việc đấu tranh còn rất hạn...
Nhiều cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm

Nhiều cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo...

 
Xuân Trường
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU