Xe máy cháy ngùn ngụt, dân loay hoay không biết cách dùng bình cứu hỏa

Có bình cứu hỏa nhưng kết cục người dân vẫn phải múc nước từ dưới ao lên để dập lửa, khi đám cháy bị dập tắt cũng là lúc chiếc xe máy chỉ còn trơ khung.

Bình luận