Việt Nam sắp được ngắm mưa sao băng đẹp nhất năm

Đêm 13/12 tới, những người Việt yêu thiên văn học có thể được chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminids - một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm.

Bình luận