Video xúc động về 'Ngày của Mẹ' khiến triệu người rơi lệ

Trên thế gian này, chúng ta vĩnh viễn mắc nợ một người, chính là Mẹ, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói câu: "Mẹ, con xin lỗi".

Bình luận