Video: Vừa khẳng định rất tôn trọng phụ nữ, Trump lại gọi Clinton là người xấu xa

Trong đầu cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ lần 3, Donald Trump khẳng định 'không ai tôn trọng phụ nữ hơn tôi' nhưng khi đối thủ đang nói về vấn đề an sinh xã hội, ứng viên đảng Cộng hòa lại chen ngang và gọi Hillary Clinton là 'người phụ nữ xấu xa'.

Bình luận