Video: Tổng thống Obama làm lễ xá tội gà tây cuối cùng ở Nhà trắng

Ngày 23/11, ông Barack Obama thực hiện nghi lễ xá tội cho gà tây cuối cùng trên cương vị tổng thống Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Bình luận