Video: Thời tiết hôm nay 3/7 trên cả nước thế nào?

Sau 2 ngày cuối tuần giảm mưa tại Bắc bộ, sang đến hôm nay, 3/7 cường độ mưa ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng tăng hơn.

Bình luận