Video: Thiếu chứng cứ, nhiều vụ xâm hại trẻ em không thể đưa ra ánh sáng

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Đoàn luật sư TP.HCM, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, có nhiều trường hợp biết là trẻ bị xâm hại nhưng không thể đưa thủ phạm ra ánh sáng.

Bình luận