Video: Theo chân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khám phá hang Sơn Đoòng

Mới đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Ted Osius - đã là một trong những người may mắn thực hiện cuộc hành trình khám phá hang động tuyệt vời này.

Bình luận