Video: Nhân viên an ninh Trung Quốc quát nạt quan chức Nhà trắng

Theo Business Insider, Hội nghị thượng đỉnh G20 đã 'khởi đầu không mấy thuận lợi' sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và trợ lý báo chí Nhà trắng bị nhân viên an ninh Trung Quốc quát nạt.

Bình luận