Video: 'Ngã ngửa' trước những mánh lừa đảo của gian thương ở Trung Quốc

Shanghaiist đăng tải hàng loạt video cho thấy những mánh lừa đảo khách của những người bán hàng ở Trung Quốc

Bình luận