Video: Donald Trump bình luận tục tĩu về phụ nữ gây phản cảm

Trong một đoạn phim ghi hình hồi 2005, Trump dùng nhiều lời lẽ thô tục khi nói về việc hôn, sờ soạng "vùng kín" và quan hệ với phụ nữ.

Bình luận