Video: Cựu tổng giám đốc Oceanbank khai dùng hơn 300 tỷ đồng để đi đối ngoại

Cựu tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn khai tại toà đã dùng hơn 300 tỷ đồng để đi đối ngoại nhiều nơi.

 

Nguồn: Zing

Bình luận

Vui

Ăn

Sao