Vì sao 'cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng'?

Cùng nghe Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ giải thích tại sao Rằm tháng Giêng lại quan trọng như vậy trong tâm thức người Việt?

Bình luận