Ứng dụng siêu hữu ích, ai lười việc nhà nhất định phải biết

Cuộc sống gấp gáp và bộn bề khiến việc nhà đôi khi trở thành cực hình, nhưng với ứng dụng tìm người giúp việc “Wiido” trên smartphone, việc nhà giờ chỉ là chuyện nhỏ.

Bình luận