Ứng dụng độc đáo dạy đàn ông cách tán tỉnh phụ nữ

Với ứng dụng này, những người đàn ông có thể học được cách kể chuyện cười, giao tiếp bằng mắt, đưa ra lời khen ngợi phụ nữ, hay trở nên quyến rũ với ngôn ngữ cơ thể.

Bình luận