UFO xuất hiện trong video trực tiếp từ trạm vũ trụ quốc tế ISS

Một vật thể chuyển động nhanh đã bị phát hiện khi nó bay lướt qua Trạm vũ trụ quốc tế ISS chỉ vài giây trước khi hình ảnh truyền trực tiếp từ ISS về Trái Đất bị ngắt.

Bình luận