Từ vụ VN Pharma: Những việc người nhà lãnh đạo không được làm

(VTC News) - Luật phòng chống tham nhũng có các quy định cụ thể đối với người thân của lãnh đạo nhằm phòng ngừa hiện tượng gia đình trị hay tạo vây cánh để tham nhũng, trục lợi.

VTC14

Bình luận