Truyền hình trực tiếp Lễ Khai ấn Đền Trần 2017

VTC News đã tường thuật trực tiếp chương trình Khai ấn Đền Trần 2017 tại Nam Định.

Bình luận