Truyền hình trực tiếp: Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016

(VTC News) - Đang truyền hình trực tiếp Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

VTC1/ NBC News

Bình luận