Truy tìm kẻ trộm bò chỉ chặt lấy đùi ở Phú Yên

(VTC News) - Kẻ trộm dùng búa đập vào đầu con bò rồi xẻ thịt, chỉ lấy 4 đùi, bỏ lại xác.

 

VTC9

Bình luận