Trung Quốc: Không được chơi điện thoại, con trai bực tức đạp mẹ liên tiếp

Chỉ vì mẹ không cho chơi điện thoại, bé trai khoảng 10 tuổi đã giận dữ vung chân đá liên tiếp vào mẹ mặc cho người bà đứng cạnh đó hết mực can ngăn.

Bình luận