Trực tiếp họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7

(VTC News) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đang chủ trì họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7.

PV

Bình luận