Tròn mắt xem quá trình hàn một chiếc răng sâu

Sau khi nạo vét phần bị sâu trên răng, nha sĩ sẽ làm đầy chỗ rỗng bằng chất liệu trám và hàn lại cho chiếc răng chắc chắn, trắng bóng hoàn hảo.

Bình luận