Trộm liều lĩnh lái xe cẩu công phá cây ATM trong đêm

Băng trộm dùng xe cẩu công phá, kéo bật cây ATM trước cửa một ngân hàng ở Leicestershire (Anh), sau đó, chúng bê chiến lợi phẩm lên xe bán tải rồi tẩu thoát trót lọt.

Bình luận