Trịnh Xuân Thanh: 'Tôi đã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng'

Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết: "Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

Nguồn: VTV

Bình luận