Trêu nhầm kẻ động kinh, bé 9 tuổi bị chém chết thương tâm

Bị nhóm bạn của cháu Khang trêu đùa, gọi là "thằng điên", đối tượng Thăng bèn nuôi ý định trả thù cháu Khang.

Bình luận