Treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị phạt bao nhiêu?

Treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng, người vi phạm cũng phải khắc phục hậu quả bằng cách tự tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

Bình luận