Trăn dài hơn 3 mét siết cổ người trong show truyền hình thực tế

Trong lúc ghi hình cho show truyền hình "Khống chế động vật chết người" ở Australia, anh Graig Freeman, chủ một công ty kiểm soát động vật đã bị con trăn dài tới hơn 3 mét siết chặt cổ.

Bình luận