Tổng thống Donald Trump bị vợ hất tay trước mặt vợ chồng Thủ tướng Israel

Khi bước xuống từ chuyên cơ và đi cạnh vợ chồng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tay về phía sau định nắm tay Đệ nhất Phu nhân Melania nhưng bị bà gạt ra.

Bình luận