Tổng thống Donald Trump chỉ thực hiện 7/38 lời hứa trong 100 ngày đầu tại vị

Người ta thống kê được rằng trong 30 lời hứa trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump cho tới nay mới chỉ biến 7 trong số đó thành sự thực.

Bình luận