Tivi chiếu cảnh lửa cháy, cụ ông sốt sắng dội nước để... dập lửa

Hình ảnh ngọn lửa bùng lên trong màn hình tivi khiến cụ ông sốt sắng dội nguyên xô nước để dập lửa, kết quả là lửa tắt, tivi cũng xì khói và tắt ngúm.

Bình luận