Tình huống 'gậy ông đập lưng ông' hài té ghế

Nam thanh niên giơ chân định đạp người bạn của mình xuống ao, không ngờ kết cục nạn nhân lại chính là anh ta.

Bình luận