Tiết lộ nguyên nhân khiến Đàm Vĩnh Hưng đòi 'tự tử'

"Nếu em chọn một trong những người còn lại, tôi sẽ nhảy xuống đây ngay lập tức và em sẽ là người gây ra án mạng này" - Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố.

Bình luận