Thông tin mới nhất hoạt động tìm kiếm máy bay Su-30MK2 và Casa-212

Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng tìm kiếm đã vớt được một số mảnh vỡ và vật thể như bánh xe, ghế, túi, vật dụng cá nhân...

Bình luận