Tin tức mới nhất về thiết bị gia công nhiệt độ âm để nhiệt luyện các sản phẩm cơ khí
Chế tạo thành công thiết bị gia công nhiệt độ âm để nhiệt luyện các sản phẩm cơ khí

Chế tạo thành công thiết bị gia công nhiệt độ âm để nhiệt luyện các sản phẩm cơ khí

Thiết bị gia công nhiệt độ âm để nhiệt luyện các sản phẩm cơ khí được các nhà khoa học thuộc Công ty TNHH Công nghệ FC Hòa Lạc đã nghiên cứu, chế tạo thành công.
Xem tiếp