Thêm một ca ghép thận thành công ở Phú Thọ

Hôm 26/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công ca ghép thận cho một bệnh nhân tại Hà Giang, đây là ca ghép đặc biệt vì người cho thận và người nhận thận không cùng huyết thống như 2 ca ghép trước đây.

Bình luận