Tin tức mới nhất về Thế chột yêu cầu Lê Thành giết Phan Quân
Người phán xử tập 41: Thế 'Chột' yêu cầu Lê Thành giết Phan Quân

Người phán xử tập 41: Thế 'Chột' yêu cầu Lê Thành giết Phan Quân

Trong phim "Người phán xử" tập 41, Thế "Chột" yêu cầu Lê Thành giết Phan Quân để trả thù.
Xem tiếp