Thành tích học sinh giỏi quốc tế, quốc gia từ 2011-2015

(VTC News) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thống kê số lượng học sinh giỏi quốc tế, học sinh giỏi quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Số lượng học sinh giỏi quốc tế giai đoạn 2011-2015
Học sinh giỏi quốc tế giai đoạn 2011-2015
Học sinh giỏi quốc tế giai đoạn 2011-2015 (Ảnh: GDTĐ)

Số lượng học sinh giỏi quốc gia giai đoạn 2011-2015
Học sinh giỏi quốc gia giai đoạn 2011-2015 (Ảnh: GDTĐ)

Phạm Thịnh

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC