Tháng hai sẽ có 2 đợt rét đậm rét hại

Theo dự báo, tháng 2 này sẽ có 4 đợt không khí lạnh, trong đó 2 đợt có khả năng gây ra rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.

Bình luận