Thán phục cụ bà 98 tuổi vẫn uốn dẻo như người không xương

Khả năng uốn dẻo khi tập yoga của cụ bà gần 100 tuổi khiến lớp trẻ phải tròn mắt thán phục.

Bình luận