Thả iPhone vào nhôm nóng chảy và cái kết kinh ngạc

Cùng xem khi thả một chiếc iPhone vỏ nhôm vào lò nhôm nóng chảy, chuyện gì sẽ xảy ra?

Bình luận