Tên móc túi phát hiện có camera an ninh bèn vứt lại ví, trả người mất

Tên trộm sau khi móc túi thành công phát hiện có camera an ninh ngay cạnh, liền chắp tay xin bỏ qua, đồng thời vứt chiếc ví vừa móc được xuống đất, vỗ vai báo cho người bị mất biết.

Bình luận