Tắt máy khi dừng đèn đỏ, lợi ích ít người biết

Ý thức bảo vệ môi trường đôi khi chỉ đơn giản nằm ở việc tắt máy phương tiện khi dừng chờ đèn đỏ, việc làm nhỏ này cũng đem lại nhiều lợi ích không ngờ.

Bình luận