Sự thật gây sốc đằng sau những con gia cầm đóng dấu an toàn

Tại chợ bán gia cầm Hải Bối, Đông Anh, mọi khâu đều được cán bộ thú y cắt giảm tối đa, gà, vịt cứ bày ra là được đóng dấu mà không qua bất cứ khâu kiểm tra chất lượng nào.

Bình luận